Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Küsimused, millele mõelda loovuurimismeetodite kasutamise planeerimisel

Maria Murumaa-Mengel
2014

  • Mis on lisaväärtus, mida loomingulise lähenemisega soovite saada? Kuidas kasutate analüüsis verbaalset materjali, kuidas loodud visuaalset või esemelist materjali?
  • Mil määral olete valmis hülgama esialgse uuringuplaani ning situatsioonist tulenevalt ning paindlikult kiireid muutusi sisse viima? Mis on plaan B? Plaan C? Plaan D?
  • Kas uuringu subjektid, eriti laste ja teismeliste puhul, tajuvad teid autoriteedina? Kui jah, mõelge läbi intervjueerimistehnikad ning küsimuste-tööülesannete sõnastused, võttes arvesse, et kartus midagi „valesti“ teha võib osalejate loovust oluliselt piirata.
  • Kui palju aega võtavad loovad ülesanded? Lisage kindlasti varuaeg, sest tihti võtavad loomeülesanded plaanitust enam aega ning kiirustamine võib anda moonutatud tulemused.
  • Milline lähenemine on teie uuringu jaoks sobiv: rööpne loominguline protsess (osaleja loob ja selgitab loodavat samal ajal) või lineaarne loominguline protsess (osaleja loob midagi ning selgitab seda hiljem), kas osalejad annavad verbaalsed selgitused vahetult pärast loomeülesannet või on vaja jätta perspektiivi ja refleksiooni jaoks kahe etapi vahele pikem paus?
  • Kas kasutatavad loovad ülesanded vajavad mingeid erioskusi (nt PhotoShop, videotöötlus)?