Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Andmeanalüüsi mooduli aktiveerimine

Kadri Rootalu
2014

Andmeanalüüsi mooduli aktiveerimiseks

File-Options-Add-Ins-Manage Excel Add-Ins – Go – Analysis ToolPak

andme.png

Selle tulemusena ilmub lehele „Data“ nupp „Data Analysis“

Data-Data Analysis

andme1.png