Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Kuidas kasutada analüüsitarkvara?

Peatükis tutvustatakse andmete ja tekstide analüüsimist abistava tarkvara kasutamist. Näitevideod ja õpetused on internetipõhise platvormi NESSTAR, analüüsipaketi SPSS ja kvalitatiivse analüüsi tarkvara kohta.